Podmenu
jesteś tutaj: Opłaty konferencyjne >


Opłaty konferencyjne


  • Udział w konferencji z referatem + publikacja - 800 zł
  • Publikacja bez udziału w konferencji - 600 zł

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w dwóch czasopismach: „Journal of Intercultural Management” (w języku angielskim) oraz „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z zarządzania międzykulturowego” (w języku polskim).

Opłatę prosimy wpłacać na konto:

 

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK 
ul. Sienkiewicza 9
 90-113 Łódź 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 
04 1050 1461 1000 0023 0860 1794

z dopiskiem: IMC 2014

Prosimy o podanie, jakiej formy uczestnictwa dotyczy opłata.
 
W przypadku wnoszenia opłat przez instytucję prosimy o podanie jej dokładnej nazwy, numeru NIP i nazwiska osoby, która zgłasza swój udział w konferencji.