Podmenu
jesteś tutaj: strona główna >


I edycja Konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zarządzanie Międzykulturowe

W dniach 21 – 23 września br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Zarządzanie Międzykulturowe”. Konferencje rozpoczął prof. Łukasz Sułkowski pro-rektor SWSPiZ oraz prof. Thomas P. Massey dziekan Clark University. W swoich wystąpieniach obaj Panowie określili powody oraz cel przeprowadzenia konferencji w ramach zagadnień związanych z różnicami kulturowymi w kontekście zarządzania.

Z uwagi na fakt uczestnictwa w konferencji nie tylko polskich naukowców, spotkanie miało charakter ponad kulturowej dyskusji związanej z tematyką zarządzania a jego wynikiem będzie wydanie recenzowanych publikacji.

CELE KONFERENCJI
  • Prezentacja i analiza wyników badań kultury organizacyjnej oraz komunikacji międzykulturowej
  • Dyskusja na temat metodyki badań kulturowych w naukach społecznych
  • Prezentacja aplikacji problematyki kulturowej w naukach o zarządzaniu
  • Organizacja forum wymiany doświadczeń praktyków zarządzania międzykulturowego
  • Dyskusje nad metodami likwidacji barier kulturowych i społecznych
  • Dyskusje na temat tożsamości nauk o zarządzaniu i paradygmatów badań międzykulturowych

PUBLIKACJE RECENZOWANE

„Intercultural Communication Studies” tom anglojęzyczny
– USA, Massachusetts, Worcester, Clark University
„Problemy zarządzania międzykulturowego” tom polskojęzyczny – Polska, Łódź, SWSPiZ
„Organizacja i kierowanie” (kwartalnik) – artykuły wybrane


 GALERIA ZDJĘĆ