Podmenu
jesteś tutaj: strona główna >


Relacja z VI edycji Konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe"

Na VI - tej Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe", która w tym roku odbyła się w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu w dniach 16-19 listopada, gościliśmy wielu znamienitych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Polski.

Tysiące menedżerów stoi przed wyzwaniem stworzenia takich struktur i metod zarządzania w organizacji w obliczu wielokulturowości by były one efektywne i przyniosły wymierne korzyści dla firmy. Zarządzanie międzykulturowe koncentruje się przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu zróżnicowanymi kulturowo zasobami ludzkim, a także na wykorzystaniu ich jako środka uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym zadaniem zarządzania międzykulturowego w globalizującym się środowisku jest facylitacja i prowadzenie synergicznej komunikacji pomiędzy pracownikami reprezentującymi odmienne wartości, poglądy i normy kulturowe i właśnie tej tematyce poświęcona była znakomita większość prezentacji i dyskusji toczących się w trakcie konferencji.

Konferencji towarzyszyło wydanie Studiów z zarządzania międzykulturowego (7pkt) oraz Journal of Intercultural Management (5pkt).

Kolejna edycja "Intercultural Management Congress" za rok.