Podmenu
jesteś tutaj: strona główna >


Relacja z V edycji konferencji "Zarządzanie Międzykulturowe"

Na V - tej Międzynarodowej Konferencji „Zarządzanie Międzykulturowe”,  która w tym roku odbyła się w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu w dniach 18-21 listopada, gościliśmy wielu znamienitych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy,  Belgii i Polski.  

Tegoroczna edycja konferencji poświęcona była wciąż aktualnym problemom zarządzania międzykulturowego we współczesnym świece. Aktualnym ze względu na fakt, iż na arenie biznesu, nie tylko już globalnego lecz również lokalnego, różnorodność kulturowa zaczyna stawać się codziennością.

Świat obecnie charakteryzuje się dużą różnorodnością kulturową. Coraz więcej komunikacji międzyludzkiej odbywa się pomiędzy osobami o odmiennych systemach kulturowych i lingwistycznych. Dzieje się tak nie tylko ze względu na daleko idącą internacjonalizację biznesu, nauki, edukacji, ale również z powodu emigracji zarobkowej i niestabilnej sytuacji politycznej niektórych krajów.

XXI wiek wymaga od menedżera, aby nie tylko rozwijał zdolności przywódcze, ale również rozumiał i akceptował odmienne wartości kulturowe. Globalny menedżer powinien posiadać wysokie kompetencje związane z pracą w środowisku międzykulturowym, jak również śledzić zmiany i trendy zachodzące na arenie globalnej. Menedżer XXI wieku częściej decyduje się na wejście na zagraniczne rynki, gdyż nie wymaga to już tak ogromnych inwestycji jak dawniej.

 Współczesne organizacje by stać się konkurencyjne, wymagają odpowiednich narzędzi, które pozwolą im na efektywne wykorzystanie wszechobecnej heterogeniczności kulturowej.

Z wielu niezwykle interesujących wystąpień, najciekawsze naszym zdaniem były referaty Marka Krasińskiego z Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu na temat „Wybranych aspektów różnic kulturowych pomiędzy Polakami i Japończykami wpływających na zarządzanie filiami japońskich przedsiębiorstw w Polsce” oraz Żanety Leduchowskiej i Bożeny Wujec z Infosys BPO nt. „ Managing of virtual teams based on Infosys case studies”.

Podsumowując, wszystkie wygłoszone referaty, prezentacje, jak też ożywione dyskusje przybliżyły nas do zrozumienia globalizującej się rzeczywistości i problematyki, jaką ona ze sobą niesie.

Na szóstą już edycję konferencji zapraszamy za rok.